Skype:
Skype Me™!
Sme tu pre Vás už .

   

   
Proces výberového konania na dodávateľa upratovania začíname formou konzultačných stretnutí. Náš konzultant definuje užívateľské požiadavky, ktoré by mal upratovačský systém spĺňať, čím nastavujeme očakávanie budúceho klienta, pre ktorého je tento systém potrebný. Nie je to triviálny proces. Nový systém je potrebné začleniť do už existujúceho behu spolocnosti. Veľakrát je najúčinnejšie vytvoriť návrh šitý na mieru, alebo prispôsobovať sa už existujúcím požiadavkám. K tejto práci sú potrebné skúsenosti, profesionalita a flexibilita konzultantov. Ister centrum , www.upratovanie.sk zamestnáva ľudí, ktorým tieto kvality nechýbajú.

Je skvelé, ak sa môžete hneď od počiatku oprieť o profesionálov a ich dlhoročné vedomosti. Z rôznych iných zákazok môžeme použiť naše skúsenosti pre Váš objekt, ktorý Vám uľahčí Vašu prácu čo ako zákazník potrebujete a očakávate, v čom je súčasne reálne pridaná hodnota nami ponukaných služieb.

Veľmi dôležité pre dosiahnutie úspechu je „zohraný“ a dobre fungujúci tím ľudí, ktorí dokážu navzájom komunikovať a pomôcť si navzájom pri riešení úlohy. Každý z nás má v rámci tímu svoje povinnosti. V tom je súčasť našej filozofie, ktorú realizujeme každý deň.